01-06-2023

CLB TDTT CHI LĂNG DẠY BƠI PHỔ CẬP NĂM HỌC 2017 - 2018

     Căn cứ trương trình phối hợp số 3252/Tr-GDĐT-VHTT,ngày 26 tháng 9 năm 2016 giữa sở GDĐT- Sở VHTT về công trình Giáo dục thể chất và thể thao học đường giai đoạn 2016-2020.
     Thực hiện đề án số 15/ĐA-TDTT ngày 08/11/2006 về công tác phổ cập bơi lội phòng chống tai nạn cho trẻ em đã được UBND quận Phú Nhuận thông qua Trung tâm TDTT và Phòng Giáo Dục Đào Tạo xây dựng kế hoạch tổ chức bơi phổ cập phòng chống tai nạn cho học sinh các trường tiểu học năm học 2017-2018. Cụ thể, CLB TDTT Chi Lăng đang dạy phổ cập bơi cho hơn 100 em học sinh trường tiểu học Đông Ba.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một số hình ảnh trong buổi dạy bơi phổ cập cho các em học sinh trường tiểu học Đông Ba
 
 
                                                                                                                                                    HUY THIẾT