01-06-2023

HOÀN THÀNH LỚP PHỔ CẬP BƠI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG BA

     Nằm trong chương trình phổ cập bơi cho các em học sinh trên địa bàn quận giai đoạn 2016 - 2020 do UBND Quận ban hành. Trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019, Câu lạc bộ TDTT Chi Lăng đã hoàn thành chương trình phổ cập bơi cho 250 em học sinh trường tiểu học Đông Ba. Khóa học đã hướng dẫn các em kỹ thuật bơi ếch và đứng nước, sau khi kết thúc chương trình CLB đã tiến hành kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho các em (Kết quả có 80% các em biết bơi được tối thiểu 25m). 

 

 

 

 

     Các buổi học được HLV của CLB hướng dẫn, chỉ dạy nhiệt tình làm cho không khí luôn vui vẻ, các em không còn cảm giác sợ nước.

 

PHƯƠNG DUY