30-01-2023

KẾT THÚC LỚP THỂ THAO MIỄN PHÍ HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

     Thực hiện hoạch số: 14/KHTDTT-GD&ĐT, ngày 20/8/2018 về Kế hoạch phối hợp Tổ chức lớp thể thao miễn phí cho học sinh tiểu học tại Câu lạc bộ Thể thao Học đường năm học 2018 – 2029.

     Năm học 2018 – 2019, Câu lạc bộ Thể thao Học đường phối hợp cùng Phòng nghiệp vụ triển khai giảng dạy 9 môn thể thao gồm: Bóng rổ, Bóng chuyền, Cờ Vua, Điền kinh, Thể dục nhịp điệu + Flasmod; các môn võ Taekwondo, Karate, Vovinam và Võ tự vệ. Giảng dạy cho 575 học sinh, tập trung khối lớp 2,3 của 4 trường tiểu học Chí Linh; Vạn Tường; Phạm Ngọc Thạch và Lê Đình Chinh.

            - Lịch học: Vào các buổi chiều từ thứ Ba đến thứ Năm.

            - Thời gian: Từ  15g00 đến 16g10 (2 tiết x 35 phút = 70 phút)

            - Thời lượng học: 1 buổi/tuần, hoàn thành khóa học cơ bản ban đầu trong 16 buổi/ 1 Học kỳ và có kiểm tra đánh giá cuối học kỳ.

            - Địa điểm: Câu lạc bộ Thể thao Học đường; Trường Chí Linh và trường Phạm Ngọc Thạch.

            Kết quả kiểm tra cuối năm:

            Học sinh tham gia kiểm tra: 575 em

             +  Đạt (Đ): 566 em (98,4%)            

                        + Chưa đạt (CĐ): 9 em (1,6 %)                 

                        + Tuyển NK ban đầu: 83 em (14,4%)

 

 

 

 

 

BẢNG SỐ LIỆU THỐNG KÊ CÁC BỘ MÔN NĂM HỌC 2018 -2019

 

 

MÔN

NĂM HỌC 2017- 2018

NĂM HỌC 2018- 2019

Số lượng

HS

Đạt

Chưa

đạt

NK

Số lượng

HS

Đạt

Chưa

đạt

NK

BÓNG RỔ

103

85

82.52%

18

17.48%

21

20.38%

104

99

95.2%

5

4.8%

18

17.3%

B. CHUYỀN

115

115

100%

0

48

41.73%

77

77

100%

0

36

46.7%

CỜ VUA

74

74

100%

0

11

14.86%

108

108

100%

0

5

4.6%

TDNĐ FLASHMOD

44

43

97.72%

1

2.28%

0

67

67

100%

0

0

KARATEDO

98

98

100%

0

9

9.18%

36

36

100%

0

5

13.9%

TAEKWODO

39

39

100%

0

7

17.94%

37

37

100%

0

10

27.0%

VOVINAM

46

45

97.82%

1

2.18%

11

23.91%

48

44

91.7%

4

8.3%

9

18.7%

Đ.KINH

89

80

89.88%

9

10.12%

6

6.74%

62

62

100%

0

10

16.1%

VÕ TỰ VỆ

0

0

0

0

36

36

100%

0

0

Tổng cộng:

608

579

95.23%

29

4.77%

113

18.58%

575

566

98.4%

9

1.6%

83

14.4%

 

 CLB THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG