30-01-2023

GIỚI THIỆU CHI BỘ TRUNG TÂM

A . GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH

 - Chi bộ thành lập theo quyết định:  số 34- QĐ/QU ngày 26 tháng 11 năm 2003

- Số đảng viên lúc thành lập : 04  gồm các đồng chí :

1/ Nguyễn Đông Tùng – Bí thư chi bộ - Phó giám đốc Trung tâm (2003 – 2005)

2/ Nguyễn Lê Minh – Đảng viên – Giám đốc Trung tâm

3/ Nguyễn Quốc Phúc – Đảng viên – Phó giám đốc Trung tâm

4/ Nguyễn Thị Ngà – Đảng viên – Kế toán trưởng

 B. CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ

 *  Đại hội lần I – Nhiệm kỳ ( 2005 – 2008) và bổ sung phát triển đến 2010

- Bí thư : Đ/c Nguyễn Lê Minh

- Phó Bí thư : Đ/c Lê Thị Thúy Ngọc  (Quận ủy chỉ định giữa nhiệm kỳ)

*  Đại hội lần II – Nhiệm kỳ ( 2010 – 2015) 

- Bí thư : Đ/c Nguyễn Lê Minh  

- Phó bí thư : Đ/c Nguyễn Quốc Phúc  ( Quận ủy chỉ định giữa nhiệm kỳ)

* Đại hội lần III – Nhiệm kỳ 2015 – 2020 , 17 Đảng viên (1 dự bị)

- Bí thư : Đ/c Nguyễn Lê Minh

- Phó bí thư : Đ/c Nguyễn Quốc Phúc

- Cấp ủy viên : Đ/c Đặng Thị Kim Ngọc

 C. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 - Trước tháng 8/2001, Trung tâm chỉ có 1 Đảng viên dự bị, sinh hoạt tại chi bộ Phòng Văn hóa Thông tin. Cuối năm 2001, Quận chủ trương củng cố tổ chức, bộ máy, tăng cường nhân sự, đã điều động, bổ nhiệm 1 đảng viên làm Giám đốc trung tâm ; 1 đảng viên làm Kế toán trưởng, nâng số đảng viên lên 3 đồng chí và sinh hoạt tại chi bộ Phòng Văn hóa thông tin

- Năm 2003, với 3 đảng viên nòng cốt ban đầu, Trung tâm  đề xuất việc Thành lập Chi bộ nhằm tạo sự chủ động hơn trong lãnh đạo hoạt động, đề xuất được Cấp ủy phòng Văn hóa thông tin ủng hộ, được Ban thường vụ chấp thuận có quyết định số 34/QĐ/QU ngày 26.11.2003 Thành lập Chi bộ Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận với 4 đảng viên, điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Đông Tùng -  làm Bí thư chi bộ-phó giám đốc Trung tâm .

- Tháng 2/2005, Quận có quyết định điều động đồng chí Nguyễn Đông Tùng nhận nhiệm vụ mới (Bí thư UBND phường 2) và chỉ định đ/c Nguyễn Lê Minh – giám đốc trung tâm làm Bí thư chi bộ.

Từ khi thành lập đến nay, chi bộ đã tổ chức thành công 3 lần Đại hội đảng viên nhiệm kỳ gồm : Nhiệm kỳ (2005 – 2008) và  Hội nghị chi bộ bổ sung Văn kiện đến năm 2010 ; Nhiệm kỳ (2010 – 2015) ; Nhiệm kỳ (2015 – 2020)     

+ Song song với việc phát triển tổ chức, Chi bộ đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới . Do đặc thù hoạt động TDTT với đối tượng quản lý khá rộng, Chi bộ Trung tâm xác định : Công tác phát triển đảng viên mới không chỉ bó hẹp trong phạm vi cán bộ, viên chức trong định biên, mà phải mở rộng nguồn  kết nạp đảng viên đến người lao động, lực lượng huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên . Thông qua thực tiễn hoạt động và từ nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú của 2 đoàn thể quần chúng, Chi bộ tiếp nhận, phân công đảng viên bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú, tạo được nguồn phát triển đảng viên mới hàng năm

Qua 10 năm thành lập, từ một chi bộ chỉ với 4 đảng viên, đến nay đã là 17 đảng viên đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau bao gồm : cán bộ chủ chốt, quản lý, huấn luyện viên và vận động viên .  

+ Công tác Xây dựng Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh Luôn được quan tâm thực hiện thông qua lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ định kỳ, phát huy dân chủ, tập hợp được rộng rãi nhiều ý kiến góp ý vào hoạch định xây dựng Nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ đi sát với thực tiễn và chức năng nhiệm vụ được giao. Song song đó, Chi bộ luôn quan tâm thực thi thật tốt nhiệm vụ lãnh đạo trên các mặt  :

- Công tác chính trị tư tưởng cho Đảng viên, làm cho Đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của đảng các cấp, của chi bộ. Từ đó, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và trách nhiệm được giao

- Công tác giám sát kiểm tra được thực hiện hiệu quả, chú trọng công tác giám sát để ngăn ngừa sai phạm, tạo được sự tin tưởng không chỉ trong Chi bộ mà còn là niềm tin của toàn đơn vị, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tạo sự đoàn kết trong toàn đơn vị

- Công tác vận động quần chúng luôn được xem là nội dung, tiêu chí quan trọng trong thực thi nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ và nhiệm vụ đảng viên, việc làm tốt công tác vận động quần chúng đã tạo cho Chi bộ, cho đảng viên có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo đưa Nghị quyết Chi bộ vào thực tiễn thực thi nhiệm vụ của đơn vị, hướng đến mục tiêu chung là mở rộng và phát triển hoạt động TDTT quận Phú Nhuận   

 - Những tác động đối với sự phát triển của đơn vị :

            Từ khi được thành lập đến nay, hoạt động lãnh đạo của Chi bộ thông qua những Nghị quyết nhiệm kỳ, Nghị quyết hàng năm, Nghị quyết chuyên đề đã luôn sâu sát, kịp thời đưa ra những dự báo, định hướng lãnh đạo phát triển phù hợp trong từng giai đoạn, là cơ sở vững chắc để lãnh đạo toàn đơn vị triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển, đưa trung tâm TDTT quận Phú Nhuận từ một đơn vị trong nhóm quận- huyện có nhiều hạn chế và hoạt động luôn thụ động trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước, đến nay đã trở thành một trong số các quận mạnh dẫn đầu Thành phố ; là quận đầu tiên của Thành phố và cả nước thực hiện tự chủ toàn bộ về biên chế và kinh phí hoạt động ổn định từ năm 2009 đến nay  (2015)

 D. DANH HIỆU CHI BỘ ĐẠT ĐƯỢC QUA CÁC NĂM

  1. Chi bộ Trong sạch vững mạnh : 2004- 2006 ; 2008 – 2014