30-01-2023

Nghị quyết Đại hội Chi bộ NK 2015 - 2020

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Đại hội đảng viên Chi bộ Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, được tiến hành trọng thể với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, thông qua Nghị quyết Đại hội làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới; bầu nhân sự Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và đại biểu dự Đại hội Cấp trên.

Toàn văn Nghi quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Thể dục Thể thao quận PN xem tại đây