30-01-2023

Tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác năm 2018 của Trung tâm Thể dục thể thao quận Phú Nhuận

      Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên và người lao động, cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị; Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII ) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diển biến ”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

     Năm 2018, Chi bộ Trung Tâm TDTT thực hiện chủ đề: Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: “Phong cách Dân chủ quần chúng – Phong cách Khoa học – Phong cách Nêu gương”

 

       1/ Phong cách dân chủ quần chúng:

          Là phong cách hàng đầu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo. Với nguyên tắc “Tập trung dân chủ” và “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” là những nguyên tắc tổ chức cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Người đứng đầu, người lãnh đạo cần phải biết lắng nghe ý kiến của người khác, ý kiến phản biện với sự cầu thị, tiếp thu; tạo môi trường, không khí dân chủ, bình đẳng để quần chúng (nhân viên) hăng hái đề ra những sáng kiến, khơi dậy những ý tưởng, tinh thần đổi mới, sáng tạo (không sáo mòn, lối củ…) từ đó tạo được sự đoàn kết thống nhất ý chí, hành động đem lại hiệu quả tốt, thành công trong công việc.

          Có dân chủ, bàn bạc tập thể mới cùng nhất trí, cùng quyết tâm thực hiện, tránh “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”; người nào khen thì thích, người nào có ý kiến ngược, góp ý, phê bình thì tỏ ra khó chịu, không thích, không ghi nhận, tiếp thu để sửa chữa, khác phục những hạn chế, yếu kém, chưa làm được.

          Người đứng đầu, người lãnh đạo không bao giờ được “Độc tôn chân lý”; không ít người tự cho mình cái quyền “Được nói”, quyền “Làm những điều tôi nói”, “không được nói những điều tôi làm”, không cho ai phát biểu, chỉ có mình nói đúng, làm đúng; Từ đó dẫn đến mất dân chủ, không công khai minh bạch, bệnh chủ quan, duy ý chí, tự cao, tự đại, đó là căn bệnh “Dân chủ hình thức”, tập trung nhưng độc đoán, chuyên quyền, “gia trưởng”.

          Phong cách dân chủ yêu cầu cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải tin yêu, tôn trọng quần chúng, chú ý lắng nghe kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của quần chúng nhân dân, tiếp thu và sửa chữa những yếu kém, hạn chế, khuyết điểm cá nhân.

          Phong cách dân chủ quần chúng là gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe, thấu hiểu mong muốn của quần chúng nhân dân; Yêu cầu người cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải thường xuyên đi cơ sở, tìm hiểu tâm tư, tình cãm, nguyên vọng, suy nghĩ, đời sống thực trạng…của quần chúng, nhân dân.

          Tôn trọng, học hỏi quần chúng nhưng không “Vuốt đuôi quần chúng”, người lãnh đạo, đảng viên phải có lập trường, tư tưởng vũng vàng, bản lĩnh, có năng lực quản lý, trình độ chuyên môn cao, không chủ quan duy ý chí, áp đặt thực tiễn theo ý mình.

“Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”, “Cách xa dân chúng, không liên lạc chặt chẽ với dân chúng cũng như là đứng lững lơ giữa trời, nhất định thất bại”. “Việc gì có lợi cho dân thì nhất thiết phải làm, việc gì có hại cho dân thì không nên làm”.

     2/ Phong cách khoa học:

          Tính khoa học phải được đảm bảo bằng tri thức khoa học. Nhiệt tình cách mạng chỉ thực sự đem lại hiệu quả khi nó được thống nhất với các tri thức khoa học và trên cơ sở khoa học. Thực tiễn cho thấy, nhiệt tình mà thiếu tri thức khoa học sẽ dẫn tới sai lầm, chệch hướng, làm hỏng đường lối, chính sách, hành động trái pháp luật, thậm chí dẫn đến phá hoại vô ý thức.

          Người cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải “Việc chính, việc gấp phải làm trước”, không nên luộm thuộm, không có kế hoạch, gặp việc nào, làm việc nấy, bị động trong công việc, không tính toán sắp xếp, trình tự nội dung công việc dẫn đến giải quyết việc sự vụ, thiếu quan sát, tầm nhìn trong việc hoạch định công việc. Cũng cần hết sức tránh việc “Chương trình công tác quá rộng mà kém thiết thực” và căn bệnh “Đánh trống bỏ dùi” gấy lãng phí về thời gian, tiền bạc, nhân lực…Cần đề ra kế hoạch phù hợp thực tiễn làm việc và cần phải có việc kiểm tra, giám sát để đánh giá kết quả công việc (kết quả phải có lợi, phải tốt). Người cán bộ lãnh đạo, đảng viên cũng cần lưu ý “Ứng biến” điều chỉnh, thay đổi phù hợp với thực tiễn, điều kiện, môi trường…”Di bất biến, ứng vạn biến”.

     3/ Phong cách nêu gương:

          Người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, đảng viên làm gương từ việc nhỏ đến việc lớn, là việc làm thường xuyên, hàng ngày về mọi mặt: đạo đức, ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, tác phong, lối sống…phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Nói phải đi đôi với làm là nội dung cơ bản, không thể thiếu trong phong cách làm việc và nhân cách của người lãnh đạo, người quản lý (ở đây cần phải hiểu rõ: không chỉ người đứng đầu, người lãnh đạo mà là chi ủy viên, Ban giám đốc, là chính mỗi đảng viên, cán bộ chủ chốt của đơn vị).

          Việc Nêu gương cần trong 03 mối quan hệ: Với mình – Với người – Với việc.

          Với mình: không tự cao, tự mãn, tự đại, kiêu ngạo, chỉ có mình mới làm được, không ai bằng mình, không ai thay thế được mình…Phải tự phê bình – phê bình, luôn lắng nghe ý kiến, góp ý với tinh thần cầu thị và sửa đổi, điều chỉnh để tiến bộ, có tinh thần luôn học hỏi nâng cao trình độ, cầu tiến trong công việc.

          Với người: luôn giữ thái độ chân tình, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc; có sự khoan dung, độ lượng.

          Với việc: đặt việc công, việc chung lên trên, lên trước việc tư.

 

     Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đòi hỏi, yêu cầu từng cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân; không ngừng học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, có bản lĩnh, có phong cách khoa học, sáng tạo, vận dụng, linh hoạt trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ.

 

                                                                                                                                        Phúc Nguyễn