30-01-2023

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNGNĂM 2019

     Thực hiện kế hoạch số 807/KH-UBND quận Phú Nhuậnvà hướng dẫn số 136/HD-LĐLĐ Quận v/v tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019, Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận đã tiến hành Hội nghị Cán bộ viên chức – Người lao động năm 2019. Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Phạm Bích Ngân Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận, đ/c Nguyễn Quốc Phúc Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm TDTT, đ/c Đặng Thị Kim Ngọc PGĐ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động.

     Hội nghị đã được nghe các báo cáo về kết quả chỉ tiêu sự nghiệp chuyên môn, hoạt động công đoàn trong năm 2018, báo cáo Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm năm 2019. Trong năm 2018 thành tích chuyên môn đã có những thành tích vượt bậc: Hạng 2 Cụm thi đua, thành tích Đại hội TDTT lần VIII Thành phố đứng thứ 2/24 Quận huyện; Nguồn thu tiếp tục được nâng lên từ 25 tỉ (năm 2017) lên 28 tỉ  (năm 2018); Hoạt động của đoàn thể, Hội quần chúng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đó là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên,hội viên; tham gia giám sát và phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, hội viên. Đơn vị cũng đã tổ chức tốt các đợt vận động tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện qua đó đã đạt kết quả tích cực.Tuy nhiên cũng còn những mặt hạn chế cần khắc phục trong năm 2019 và những năm tiếp theo.Hội nghịcũng đã tập trung góp ý các nội dung chính đó là góp ý về lương người lao động, thu nhập tăng thêm, qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế dân chủ trong năm 2019 và thống nhất và biểu quyết thực hiện đạt 100%.

 

 

Hội nghị đã được nghe các báo cáo về kết quả chỉ tiêu sự nghiệp chuyên môn, hoạt động công đoàn trong năm 2018

 

 

khen thưởng cho các tập thể đạt các chỉ tiêu được giao trong năm 2018

 

     Cũng trong Hội nghị, đơn vị đã khen thưởng cho các tập thể đạt các chỉ tiêu được giao trong năm 2018 và đăng ký thi đua năm 2019, ngoài ra tập thể đã tín nhiệm bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 -2021.

     Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu của đ/c Nguyễn Phạm Bích Ngân Phó Chủ tịch LĐLĐ quận đề nghị toàn thể viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, cùng với chính quyền phát động và tham gia tốt các hoạt động phong trào thi đua thiết thực chào mừng các ngày lễ trong năm, đồng thời  thực hiện nghiêm túc nội qui, quy định của cơ quan, qui chế dân chủ đặc biệt là phát huy việc đối thoại trực tiếp giữa người lao động với Ban Giám đốc. Tiếp theo đ/c Nguyễn Quốc Phúc tiếp thu ý kiến và kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức và người lao động tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018 đồng thời nâng cao hơn nữa tinh thần tiết kiệm thời gian, vật tư, công cụ lao động,… tạo sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019.

 

 

đ/c Nguyễn Phạm Bích Ngân Phó Chủ tịch LĐLĐ quận phát biểu trong hội nghị

 

 

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân mới (nhiệm kỳ 2019 - 2021)

 

 

Công đoàn tặng quà sinh nhật NLĐ trong quí 1/2019

 

     Hội nghị đã kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ viên chức, người lao động trong việc xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

 

HÙNG NGUYỄN