30-01-2023

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc (phụ trách Hành chính và Nghiệp vụ), các Phòng: Hành chính - Quản trị, Kế toán - Tài vụ, Nghiệp vụ và 04 Câu lạc bộ trực thuộc: Câu lạc bộ TDTTT Rạch Miễu, Câu lạc bộ Bóng đá, Câu lạc bộ TDTT Chi Lăng, Câu lạc bộ Thể thao học đường.

- Giám đốc Trung tâm: Đ/c NGUYỄN QUỐC PHÚC

Phụ trách chung hoạt động của toàn đơn vị. Phụ trách công tác nhân sự, tổ chức, tài chính, đầu tư phát triển. Trực tiếp theo dõi Câu lạc bộ Thể dục thể thao Rạch Miễu, Câu lạc bộ thể thao học đường, CLB Bóng đá. Đ/c Nguyễn Quốc Phúc là Bí thư Chi bộ Trung tâm.

- Phó Giám đốc Nghiệp vụ: Đ/c ĐẶNG THỊ KIM NGỌC

Phụ trách các hoạt động nghiệp vụ, quản lý đội ngũ Huấn luyện viên, vận động viên, các tuyến năng khiếu, đội tuyển của các môn thể thao hoạt động tại Trung tâm. Trực tiếp theo dõi CLB TDTT Chi Lăng. Đ/c Đặng Thị Kim Ngọc là Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm.

- Phó Giám đốc Hành chính: Đ/c NGUYỄN VẠN

Phụ trách công tác hành chính, nhân sự. 


Tin khác