09-12-2021

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CLB CHI LĂNG NĂM 2019

TT

NỘI DUNG

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

I/ DẠY BƠI PHỔ THÔNG (12 – 14 buổi dạy + 01 buổi kiểm tra, cấp GCN)

1

Bơi ếch (12 buổi dạy )

750.000đ/khóa

 

2

Bơi sải, Bơi ngửa (12 buổi dạy)

850.000đ/khóa

 

3

Bơi bướm (12 buổi dạy)

1.000.000đ/khóa

 

4

Dạy bơi kèm riêng 01-02hv/1.hlv (14 buổi dạy)

1.800.000đ/khóa

 

II/ DẠY BƠI TRƯỜNG HỌC

1

Dạy bơi học sinh Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, THPT trong Quận

15.000đ/hs/lần

 

2

Các trường trường Tiểu học, THCS, THPT ngoài Quận, các trường Dân lập

20.000đ/hs/lần

 

3

Các trường Đại học, Cao đẳng, THCN

25.000đ/hs/lần

 

III/ THU DỊCH VỤ

1

Yoga phổ thông

280.000đ/hv/tháng

 

2

Cho thuê Hồ bơi tổ chức giải (Trọn gói gồm: 5 trọng tài – cứu hộ, 3 phục vụ)

4.000.000đ/buổi

 

IV/  GIÁ VÉ BƠI

 

1

Vé bơi theo lượt:

 

 

 

- Buổi sáng: (bơi thường trực)

 

 

 

            + Trẻ em cao dưới 1,3m

15.000đ/vé

 

 

            + Cao trên 1,3m

20.000đ/vé

 

 

- Buổi chiều: (bơi theo suất): có 03 suất 14h00-15h45; 16h00-17h45; 18h00-19h45

 

 

 

            + Trẻ em cao dưới 1,3m

15.000đ/suất

 

 

            + Cao trên 1,3m

20.000đ/suất

 

2

Vé tháng

220.000đ/tháng

 

3

Vé ưu đãi cho Người cao tuổi

120.000đ/20 xuất

 

 

Ghi chú:

- Các mục cho thuê khác (nếu có) áp dụng bảng giá dịch vụ của CLB TDTT Rạch Miễu

- Phần trích tỷ lệ cho các trường học (phục vụ ghi danh, quản lý học sinh): 8% giá thu HS sau khi trừ thuế

  • Phần trích giới thiệu hợp đồng quảng cáo: Không quá 10%. Không trích đối với các đơn vị tự liên hệ thuê vị trí.