06-07-2022

Thông tin

Bảng giá dịch vụ CLB Rạch Miễu 2018

Bảng giá dịch vụ CLB Rạch Miễu 2018

Bảng giá các hoạt động dịch vụ tại CLB TDTT Rạch Miễu năm 2018

Bảng giá dịch vụ CLB TTHĐ 2018

Bảng giá dịch vụ CLB TTHĐ 2018

Bảng giá các hoạt động dịch vụ tại CLB Thể thao Học đường năm 2018

CÂU LẠC BỘ THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG CHIÊU SINH HÈ 2018

CÂU LẠC BỘ THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG CHIÊU SINH HÈ 2018

THỜI GIAN KHÓA HỌC: 2,5 THÁNG

GIẢM 10% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC

Bảng giá dịch vụ CLB Bóng đá 2018

Bảng giá dịch vụ CLB Bóng đá 2018

Bảng giá các hoạt động dịch vụ tại CLB Bóng đá năm 2018

Bảng giá dịch vụ CLB Chi Lăng 2018

Bảng giá dịch vụ CLB Chi Lăng 2018

Bảng giá các hoạt động dịch vụ tại CLB TDTT Chi Lăng năm 2018