09-12-2021

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM (27/3/1946 – 27/3/2021)

     Ý nghĩa lịch sử:

     Cách đây 30 năm, ngày 29/01/1991, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 25/CT về việc lấy ngày 27/3 hàng năm làm "Ngày Thể thao Việt Nam". "Ngày Thể thao Việt Nam" được tổ chức hàng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động văn hoá thể thao lành mạnh. "Ngày Thể thao Việt Nam" bắt nguồn từ những sự kiện lịch sử buổi ban đầu của nền TDTT cách mạng.

     Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Bác cũng là người khai sinh nền TDTT của chế độ mới. Ngày 30/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ liên hiệp lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ký Sắc lệnh số 14, thành lập Nha Thể dục Trung ương trong Bộ Thanh niên. Với mục tiêu "xét vấn đề thể dục rất cần thiết để tăng bổ sức khoẻ quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam".

     Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 thiết lập Nha Thanh niên và Thể dục trong Bộ Quốc gia giáo dục. Nha gồm có Phòng Thanh niên Trung ương và Phòng Thể dục Trung ương. Cũng trong ngày 27/3/1946, trên các báo Cứu Quốc, Việt Nam khoẻ và nhiều tờ báo khác đăng lời "Hồ Chủ tịch hô hào đồng bào tập thể dục: Sức khoẻ và thể dục".

 

 

     Đây là văn kiện lịch sử, được coi như cương lĩnh đầu tiên về xây dựng nền TDTT cách mạng của nước Việt Nam mới, thể hiện tập trung tư tưởng Hồ Chí Minh về TDTT phục vụ sức thịnh. Theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, nhiều nơi trong cả nước dấy lên phong trào Khoẻ vì nước rầm rộ trong năm 1946. Với những ý nghĩa lịch sử sâu sắc đó, ngày 27/3 được Nhà nước ta lấy làm "Ngày Thể thao Việt Nam" hàng năm.

 

 

 

Hình ảnh Bác Hồ với thể thao

 

     Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thể thao Việt Nam:

     Kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2021), đồng thời phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 và kêu gọi người dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 28/3/2021 tại CLB TDTT Rạch Miễu, với sự tham gia của hơn 1.000 người dân quận Phú Nhuận.

     Bên cạnh đó, Trung tâm cử lực lượng huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển năng khiếu tham dự các giải thể thao của Thành phố như: giải Bóng rổ năng khiếu, giải Điền kinh trẻ, giải Petanque vô địch, giải Vovinam và Taekwondo thể thao học sinh.

 

PHI HÓA