30-01-2023

Chuyên đề Gắn bó với nhân dân

Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh: Thảo luận chuyên đề “Gắn bó với Nhân dân”

Tại kỳ họp Chi bộ thường kỳ tháng 7/2015. Chi bộ Trung tâm đã dành hơn 1 giờ để tổ chức thảo luận chuyên đề về “Gắn bó với Nhân dân” . Sau phần đề dẫn do đồng chí Nguyễn Phước Hùng – đảng viên phụ trách công tác Tuyên giáo của Chi bộ trình bày chủ đề “Gắn bó với nhân dân”, Chi bộ tập trung thảo luận 3 nội dung chính :

+ Về cơ sở lý luận

+ Về thực tiễn Tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Về nội dung  Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tập thể đảng viên chi bộ đã thảo luận sôi nổi, các đảng viên đều có sự nghiên cứu, chuẩn bị tư liệu và đã có 11 ý kiến tham gia thảo luận với nhiều liên hệ thực tiễn khác nhau theo từng vị trí công tác và nhiệm vụ được phân công .

Tổng kết buổi thảo luận, đồng chí Bí thư chi bộ Nguyễn Lê Minh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể đảng viên chi bộ, đã bám sát đề cương hướng dẫn thảo luận, tự nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu trước và có ý kiến thảo luận rất tập trung, đi vào cụ thể vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nội dung “Gắn bó với nhân dân” tại vị trí công tác cụ thể trong đơn vị . Các ý kiến đã làm rõ :

-  Về đối tượng Nhân dân được hiểu cụ thể trong đơn vị gồm :

+ Cán bộ viên chức, quần chúng người lao động, vận động viên đang sinh hoạt công tác

+ Người dân đến tham gia sinh hoạt tập luyện tại các cơ sở trực thuộc trung tâm TDTT quận Phú Nhuận

+ Người dân trên địa bàn quận Phú Nhuận mà trung tâm TDTT quận có nghĩa vụ chăm lo, đáp ứng nhu cầu phúc lợi về thể dục thể thao

Ảnh: Đ/c Nguyễn Quốc Phúc, Phó Bí thư CB bàn giao bộ dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời tại KP1, phường 8

 

- Về thực hiện làm theo Bác để gắn bó với nhân dân , mỗi đảng viên cần :

            + Đưa ra các định hướng hoạt động xuất phát từ lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân

            + Phải thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện, không quan liêu chủ quan nghe báo cáo một chiều

           Ảnh: Hướng dẫn tập luyện tại điểm lắp đặt bộ dụng cụ ngoài trời

 

+ Nỗ lực, trách nhiệm, chủ động tìm giải pháp khắc phục khó khăn, chăm lo, đáp ứng tốt các yêu cầu phúc lợi của người dân

            + Qua giám sát kiểm tra, kịp thời khắc phục những kiếm khuyết, nhân rộng những mô hình hiệu quả, vận dụng các điều kiện, phương tiện để có thể trực tiếp, gián tiếp gắn bó, giũ mối liên lạc thường xuyên đến nhân dân  

            + Luôn có thái độ khiêm tốn, nhã nhặn, cư xử lễ phép với nhân dân

 

Ảnh: Đảng viên trẻ hướng dẫn các trẻ em khuyết tật Trường Niềm Tin chơi thể thao