01-06-2023

KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU LỆ HỘI THAO CHÀO...

KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU LỆ HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2022

Kế hoạch và Điều lệ môn trò chơi vận động: Tải về

Điều lệ giải Quần vợt : Tải về

Thời gian tổ chức: Ngày 09/10/2022 tại CLB TDTT Rạch Miễu.